És una nova manera de generar, utilitzar i gestionar l’energia a través de la cooperació de diversos agents (ciutadania, administració local i PIMES) per crear un sistema energètica més descentralitzat, just, eficient i col·laboratiu.

Genera energia renovable a través de l’autoconsum compartit i plantes de generació col·lectives; distribueix l’energia amb la gestió i manteniment de cablejat i transformadors; subministra energia a través de la compra conjunta d’energia 100% renovable al mercat majorista d’electricitat; intercanvia energia entre particulars; emmagatzema l’energia de manera compartida; presta serveis d’eficiència energètica a veïns, comerços i indústria local; presta serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Es constitueix en forma de cooperativa perquè no busca obtenir guanys financers amb els serveis que presta a la comunitat, sinó generar beneficis socials i mediambientals al seu municipi.
Un cop creada, els socis de la comunitat contracten de manera col·lectiva els seus subministraments i participen en les instal·lacions d’autoconsum compartit dels seus municipis, comunitats de veïns, polígons industrials o urbanitzacions. Així aconsegueixen estalvis per la contractació d’energia verda i la generació d’energia renovable de proximitat.

Reduir entre un 30% i un 50% la teva despesa energètica a través del contracte d’energia verda, l’eficiència energètica i l’autoconsum compartit.
Reduir la petjada de carboni, les emissions de CO2 de manera dràstica.
Democratitzar el sistema energètic, deixant de dependre de les grans companyies elèctriques.