Objectiu Osona 2027: Reducció del consum d’energies no renovables

Consum tèrmic
51.8%
Mobilitat
20.3%
Consum elèctric
51.8%

Objectius previstos en xifres

INVERSIÓ

818

milions d'Euros

INVERSIÓ

350

milions d'Euros

INVERSIÓ

6

anys

INVERSIÓ

1.700

persones

Objectius en Transició
Energètica

Estimació de consum i emissions a osona (2019 i 2027)