Principals accions realitzades

Consums tèrmics

Consums elèctrics

Mobilitat

Comunitats energètiques

Innovació