Objectiu Osona 2027: Reducció del consum d’energies no renovables

Consum tèrmic

51.80%

Mobilitat

20.30%

Consum elèctric

63.7%

Objectius previstos en xifres

INVERSIÓ 

0 milions d'Euros

SUBVENCIÓ

0 milions d'Euros

EXECUCIÓ

0 anys

LLOCS DE FEINA

0 persones

Objectius previstos en xifres

INVERSIÓ 

0 milions d'Euros

SUBVENCIÓ

0 milions d'Euros

EXECUCIÓ

0 anys

LLOCS DE FEINA

0 persones

Objectius en Transició Energètica

Estimació de consum i emissions a osona (2019 i 2027)