Principals accions realitzades

Què he de fer si vull crear una comunitat energètica al meu municipi?

Consums tèrmics

 • 15 xarxes de calor de 5MW amb 15km de xarxa de distribució de calor per habitatges, edificis municipals, serveis i baixa temperatura de polígons.
 • 10 paquets de plantes individuals de calor i fred amb bombes de calor i geotèrmia.
 • Intervenció en 10.000 habitatges amb rehabilitació energètica i estalvi (a més de fotovoltaiques a coberta).
 • Projecte pilot amb piles d’hidrogen (calor d’alta temperatura industrial).
 • Calor BT a partir de biogàs de purins i càrnica.

Consums elèctrics

 • 50 parcs fotovoltaics de 5 MWp sobre sòl amb seguidor 1 eix.
 • 50 programes d’ECO polígons amb 2,5 MWp de mitjana i mesures d’estalvi energètic industrial.
 • 5 plantes d’acumulació elèctrica en polígons.
 • 50 programes de cobertes sobre habitatges d’1 MWp (integrat amb rehabilitació energètica).
 • Projectes de gestió activa de la demanda.

Consums elèctrics

 • 50 parcs fotovoltaics de 5 MWp sobre sòl amb seguidor 1 eix.
 • 50 programes d’ECO polígons amb 2,5 MWp de mitjana i mesures d’estalvi energètic industrial.
 • 5 plantes d’acumulació elèctrica en polígons.
 • 50 programes de cobertes sobre habitatges d’1 MWp (integrat amb rehabilitació energètica).
 • Projectes de gestió activa de la demanda.

Mobilitat

 • Reducció del 20% de consums actuals de mobilitat (per substitució a vehicle elèctric, transport públic i alternatius).
 • Implementació d’infraestructures de recàrrega. 300 estacions amb 10 punts de recàrrega semi ràpida i 2 punts de càrrega ràpida cadascuna.
 • Incentius a la substitució de vehicles privats.
 • Incentius a empreses de transports i flotes.
 • Incentiu ús bicicleta i promoció del transport públic.

Comunitats energètiques

 • Creació de 50 cooperatives ciutadanes d’energia.
 • Creació d’una comunitat d’Osona (cooperativa de segon grau) per agrupar i donar servei a les cooperatives ciutadanes.
 • Possibles comunitats energètiques als polígons.
 • Taula Comarcal de Transició Energètica: plataforma no jurídica que aplega ajuntaments, comunitats, empreses involucrades, universitats, altres institucions, etc.

Comunitats energètiques

 • Creació de 50 cooperatives ciutadanes d’energia.
 • Creació d’una comunitat d’Osona (cooperativa de segon grau) per agrupar i donar servei a les cooperatives ciutadanes.
 • Possibles comunitats energètiques als polígons.
 • Taula Comarcal de Transició Energètica: plataforma no jurídica que aplega ajuntaments, comunitats, empreses involucrades, universitats, altres institucions, etc.

Innovació

 • Bossa per a projectes innovadors.
 • Formació i adaptació de tècnics locals (electricistes, mecànics, etc.).
 • Promoció de graus i/o especialitats de gestió energètica.
 • Accions per fer front als reptes de la pobresa energètica.
 • Finançament de projectes energètics: creació d’una eina de finançament col·lectiu per a inversors comarcals.
 • Impuls d’actuacions d’emprenedoria.