PLATER

“Per assolir la sobirania energètica Catalunya haurà de desenvolupar un gran nombre de projectes d’energies renovables, fonamentalment parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, una part dels quals hauran de situar-se sobre el terreny. Segons la PROENCAT 2050, caldran 23.136 MW d’energia eòlica i 19.394,3 MW de fotovoltaica a terra. Actualment hi ha instal·lada un 3,2% d’aquesta potència (any 2021).

Davant l’important repte que suposa integrar aquest gran volum de projectes d’energies renovables en el territori i considerant també l’elevada superfície necessària, sorgeix l’opció de desenvolupar un pla territorial sectorial que ordeni aquest desplegament, sempre tenint en consideració els criteris de protecció mediambiental, paisatgístics, urbanístics, etc. i la compatibilitat del sòl amb altres usos. Aquest pla és el PLATER, el Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables.

La iniciativa ha de tenir com a objectiu específic la determinació de les zones disponibles per a les energies renovables i els criteris per a la seva delimitació, garantint la suficiència de les zones disponibles per assolir els objectius d’implantació d’energies renovables establerts. A més, les zones amb menor impacte ambiental gaudirien d’una major agilitat en la seva tramitació.”